admin

ทำความรู้จักกับสาหร่ายทะเล

สาหร่ายถูกนำมาเป็นอาหาร หรือนำมาประกอบอาหารเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีทดแทนเนื้อสัตว์ ในยามที่คนเราพยายามหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์